4) Ogólnie biorąc, zmniejszenie się wrażliwości na światło jest powolniejsze, niż zmniejszanie się wrażliwości na kształty.

5) Dzień więcej lub mniej jasny nie wywierał wpływu na ocenienie cieniów, widocznie więc mniejszej wrażliwości peryferii nie można przypisywać temu, iż na nią mniej jasne obrazki padają – lecz przyczyny zdaniem autora szukać należy wytycznie w budowie anatomicznej.

Powyższo wyniki doświadczeń Dobrowolskiego i Gaina różnią się od tych, jakie otrzymał Exner. Z doświadczenia tego ostatniego wypadałoby, że zdolność odróżniania cieniów daleko wolniej słabnie w kierunku ku peryferii a przy tym w centrum jest nierównie mniejsza, aniżeli u Dobrowolskiego, Helmholtza, Auberta i innych. Zresztą jedno z długim chodzi w parze i jeżeli wrażliwość osiowa była mniejszą, to tein samem i zmniejszanie się jej było powolniejszym, ponieważ cyfry dla peryferii otrzymane mniej się różnią. Dobrowolski sądzi, że nie mówiąc już o indywidualności oka, różnica pochodzi głównie stąd, iż Exner robił doświadczenia nie za dnia, lecz przy sztucznym oświetleniu gazowym, które jako słabsze nie pozwoliło mu ocenić Maximum wrażliwości. Ale ta uwaga jest sprzeczną z tym co mówi o małym wpływie silniejszego lub słabszego oświetlania w dzień pogodny lub pochmurny.